Used to


Yazıcı uyumlu

Used to (Fiillerin önüne gelerek, o fiilin mazide tekrarlandığını ifade eder)

I used to go.
Giderdim.

She used to study English.
İngilizce çalışırdı.

We used to play in the park when we were young.
Gençken parkta oynardık.

Henry used to come to see my brother.
Henry, biraderimi görmeğe gelirdi.