To take care of


Yazıcı uyumlu

To take care of (ihtimam göstermek, bakmak, alâkadar olmak)

I will take care of your children.
Çocuklarınıza bakacağım.

She can take care of your baby when you go shopping.
Siz alışverişe gittiğiniz zaman bebeğinize bakabilir.

Your mother is sick; you must take care of her.
Anneniz hastadır, ona ihtimam göstermelisiniz.