To look for


Yazıcı uyumlu

To look for (aramak)

My mother is looking for her bag.
Annem çantasını arıyor.

What are you looking for?
Ne arıyorsun?

They are looking for you.
Seni arıyorlar.