Tarih


Yazıcı uyumlu
Tarih / Date
Mayısın sonu. It's the tenth of May.
Bugün haziranın dördü. Today's the fourth of June.
Nisanın yirmi ikisi. It's the twenty-second of April,
Geçen sene temmuz ayında. Last year in July.