Tanıştırmalar


Yazıcı uyumlu
Tanıştırmalar / Introductions
Adınız ne ? What's your name?
Benmi adım ...dır. My name's ....
Nice to meet you. Tanıştığımıza sevindim.
Memnun oldum How do you do?
Birbirleri ile ilk kez tanışan kişilerin kullandığı "How do you do?" cümlesine yine "How do you do?" ile karşılık verilir.
Sizi.... ile tanıştırayım. Let me introduce you to....?
Bu benim arkadaşım .... This is my friend.
Bay... Mr.....
Bayan (evli).. Mrs
Bayan (evli olmayan).. Miss ....
.... benim kocam my husband
benim karım my wife
benim oğlum my son
benim kızım my daughter
benim erkek kardeşim my borther
benim kız kardeşim. my sister
Soyadınız ne? What's your surname?
Soyadım... dır. My surname's ...