So-and-so


Yazıcı uyumlu

So-and-so (falan falan, falanca)

One begins a letter, «Dear So-and-so.»
İnsan bir mektuba, «Sevgili falanca» diye başlar.

Suppose that you gave half of your money to Mr. So-and-so.
Paranızın yarısını bay falancaya verdiğinizi farzedin.

He came into the office and introduced himself as Mr. So-and-so.
Büroya girdi ve kendini bay falanca olarak takdim etti.