Rica / İstek


Yazıcı uyumlu
Rica / İstek / Requests
Evet, lütfen. Yes, please
Hayır, teşekkür ederim. No, thank you.
Evet, lütfen. Thanks
Bana bir iyilikte bulunabilirimsiniz? Could you do me a favour?
Bana bir... verebilir misiniz, lütfen? Can you give me a ..., please?
Müsaade eder misiniz?( otobüste vs.) Excuse me.
Bana yardım edebilir misiniz? lütfen? Can you help me, please?
Çok naziksiniz. That's very kind of you.
Yardımınız için çok teşekkür ederim. Thank you very much for your help.
Ne arzu ederdiniz? What would you like?
... istiyorum. ... rica edecektim. I want...
... rica edecektim. I'd like ...
Ne istiyorsunuz? What do you want?
... ister misiniz? Do you want...?
... ister miydiniz? Would you like ...?
... yı gösterebilir misiniz? Can you show...?
Bir telefon edebilir miyim? Can I make a phone call?
Bir soru sorabilir miyim? Can I ask a question?