On the whole


Yazıcı uyumlu

On the whole (umumi olarak, her şey nazarı itibara alınırsa)

On the whole, he is a reliable man.
Umumî olarak güvenilir bir adamdır.

On the whole, the report was correct.
Umumî olarak rapor doğruydu.

He is clever on the whole, but he makes mistakes.
Umumî olarak zeki bir çocuktur, fakat hatalar yapar.