İş Görüşmeleri


Yazıcı uyumlu
İş Görüşmeleri / Business Matters
Adım... My name is ...
İşte kartım. Here is my card.
Bay (Bayan) ile konuşabilir miyim? Can I speak to Mr. (Mrs.)...please?
Ne zaman büroda olur? When will he (she) be in the office?
Bir not bırakabilir miyim? Can I leave a message?
Bay... burada mı? Is Mr.... in?
Bay ... şimdi müsait mi? Is Mr.... free now?
Ne zaman dönecek? When will he be back?
Bay (bayan) ... ile randevum var. I have an appointment with Mr
Yarın boş musunuz? Are you free tomorrow?
Yarın boşum. I'm free tomorrow.
Yarın işim var. I'm busy tomorrow.
Ne zaman buluşabiliriz? When can we meet?
Nerede buluşabiliriz? Where can we meet?
Saat kaçta buluşabiliriz? What time can we meet?
Belki birlikte bir akşam yemeği yiyebiliriz. Perhaps we can have dinner together
Bir sekreter tutmak istiyorum. I wish to hire a secretary
Nerede fotokopi yapabilirim? Where can I do some photocopying?
Buradan teleks gönderebilir miyim? Can I send a telex from here?
Katalogumuzu gördünüz mü? Have you seen our catalogue?
Size detaylı bir mektup göndereceğim. I'll send you a letter with the details.
Ürününüzden bir örnek görebilir miyim? Can I see a sample of your product?
Bu broşürün bir kopyasını alabilir miyim? Can I have a copy of this brochure?
Tahmini bir fiyat verebilir misiniz? Can you give me an estimate of the cost?
Toptan fiyatı nedir? What is the rate of inflation in England?
Perakende fiyatı nedir? What is the retail price?
İngiltere'deki enflasyon oranı nedir? What is the rate of inflation in England?
Sizinle iş yapmak zevktir. It's a pleasure to do business with you.