In spite of


Yazıcı uyumlu

In spite of (rağmen)

In spite of the bad weather we didn't put off the journey.
Fena havaya ragmen seyahati tehir etmedik.

They understood me in spite of their ignorance.
Cahilliklerine rağmen beni anladılar.

In spite of his rudeness I like him.
Kabalığına rağmen onu severim.