Have to / Has to


Yazıcı uyumlu

Kesin zorunluluk (inescapable obligation), gereklilik (necessity), yasak (prohibiton) ve kuvvetli olasılık (strong probability) ifade etmek için kullanılırlar. Şimdiki ve gelecek zamanları gösterirler. Kuşkusuz kullanıldıkları cümleye ve o cümlede anlatılmak istenen fikre göre aralarında dikkate değer farklılıkların bulunduğu bir gerçektir. Şimdi bu farklılıkların neler olduklarını incelemeye çalışalım:

A — INESCAPABLE OBLIGATION (Kesin / kaçınılmaz zorunluluk):

Cümlede esas fiilin anlamını bu yönde etkilemek için MUST-HAVE TO ve HAVE GOT TO kullanılır. Şimdiki ve gelecek zamanlan gösterirler. Gelecek zamanı vurgulamak gerektiğinde WILL / SHALL HAVE TO yardımcısı kullanılır.

Example:
1 — I must study tonight.
(Bu gece çalışmak zorundayım.)

2 — I have to study tonight.
(Bu gece çalışmak zorundayım.)

3 — I have got to study tonight.
(Bu gece çalışmak zorundayım.)

4 — I shall / will have to study tonight.
(Bu gece çalışmak zorunda kalacağım.)

I (HAVE TO)
(I HAVE GOT TO)
or MUST obey laws and rules.
You
We
They
He, He (HAS TO)
(HAS GOT TO)

OBLIGATION IN THE PAST

Kesin zorunluluk ve gereklilik ifade eden cümlelerde geçmiş zamanı belirtmek için yukardaki üç yardımcı yerine sadece HAD TO kullanılır. Soru ve olumsuz ifadeler aşağıdaki biçimde elde edilir:

DID + ÖZNE + HAVE TO + ESAS FİİL?
ÖZNE + DIDN'T + HAVE TO + ESAS FİİL.

Question:

(DIDN'T)
DID
I HAVE TO take a taxi last night?
You
He,She,It
We
They

Example:
1 — I had to study last night.
(Dün gece çalışmam gerekti.)

2 — Did you have to sell your car last year?
(Geçen yıl arabanızı satmak zorunda mı kaldınız?)

3 — She didn't have to wash the dishes.
(Bulaştıkları yıkamak zorunda kalmadı.)

Yukardaki üçüncü örnekte de görüldüğü gibi, zorunluluk bulunmaması hali ayrı bir özellik taşır. İngilizcede bu duruma LACK OF OBLIGATION denir. Cümlenin esas fiiline kesin bir zorunluluğun bulunmadığı anlamını vermek için,

Negative:

I DON'T / (DIDN'T) HAVE TO
(NEED TO)
drive so fast.
You
We
They
He,She,It DOESN'T / (DIDN'T)

yapısı kullanılır.

ÖNEMLİ NOT :
Kesin bir zorunluluk veya gereklilik bulunmadığını ifade etmek için MUST NOT / MUSTN'T kullanılamaz. Çünkü bu yapı bir işin yapılmasının yasak olduğunu gösterir.