Hava


Yazıcı uyumlu
Hava / Weather
Bugün hava nasıl olacak? What's the weather going to be like today?
Hava yağmurlu olacak The weather is going to be rainy.
Hava karlı olacak. The weather is going to be snowy.
Hava sisli olacak. The weather is going to be foggy.
Yağmur yağacak. It's going to rain.
Kar yağacak. It's going to snow.
Hava soğuk. It's cold,
Hava sıcak. It's hot
Hava sisli. It's foggy
Hava rüzgârlı. It's windy
Güneş parlıyor. The sun's shining.
Fırtına çıkacak. There's going to be a storm.
Yağmur yağacak mı? Is it going to rain?
Kar yağacak mı? Is it going to snow?
Hava açacak mı? Will it clear up?
Sis kalkacak mı? Is the fog going to lift?
Bugün sıcaklık kaç derece? What's the temperature today?
... da sıcaklık kaç derece? What's the temperature in ...?
Yirmi derece santigrat ... da It's twenty degrees Centigrade.
yollar nasıl? What are the roads like in ...?
Yollar buzlu. The roads are icy.
Görüş mesafesi sadece otuz metre. Visibility is only 30 metres.