For nothing


Yazıcı uyumlu

For nothing (bedava, karşılığını vermeden)

You can't get anything for nothing.
Bedava hiç bir şey elde edemezsiniz.

They gave us those books for nothing.
Şu kitapları bize bedava verdiler.

He stays at our house for nothing.
Evimizde bedavaya oturuyor.