Dil Sorunları


Yazıcı uyumlu
Dil Sorunları / Language Problems
Anlıyor musunuz? Do you understand?
Beni anlıyor musunuz? Do you understand me?
Anlıyorum. I understand
Sizi anlıyorum. I understand you.
Anlamıyorum. I don't understand.
Her şeyi anlıyorum. I understand everything.
Tekrarlar mısınız, lütfen? Would you repeat that, please?
Lütfen yavaş konuşunuz. Please speak slowly.
.... konuşur musunuz?
İngilizce
Türkçe
Almanca
Rusça
İtalyanca
Do you speak ....?
English
Turkish
German
Russian
Italian
Evet, ingilizce konuşurum. Yes, I speak English.
Biraz İngilizce konuşurum. I speak English a little.
Hayır, İngilizce konuşamam. No, I don't speak English.
Bu ne demektir? (Anlamı nedir?) What does this mean?
Bu sözcüğü nasıl telaffuz edersiniz? How do you pronounce this word?
Yazabilir misiniz? Can you write it down?
Harflerini söyler misiniz? Can you spell it?.
Lütfen hatalarımı düzeltiniz. Please correct my mistakes.
Bunu tercüme edebilir misiniz? Can you translate this?
İngilizcenizi nerede öğrendiniz? Where did you learn your English?
İngilizce öğrenmeye yeni başladım. I've just started learning English.
Okulda biraz ingilizce öğrendim. I learned some English at school.
Ne zamandır İngilizce öğreniyorsunuz? How long have you been learning english?
.... dır İngilizce öğreniyorum. I've been learning English for .... months.
Biraz pratiğe ihtiyacım var. I've just started learning English.
İngilizcemi ilerletmek istiyorum. I want to improve my English