By means of


Yazıcı uyumlu

By means of (vasıtasiyle)

We express our thought by means of words.
Düşüncelerimizi kelimeler vasıtasiyle ifade ederiz.

They carried the goods by means of elevators.
Eşyayı elevatörler vasıtasiyle taşıdılar.

The nurse fed him by means of a tube.
Hemşire onu bir tüp vasıtasiyle besledi.