After all


Yazıcı uyumlu

After all (netice itibariyle, ne de olsa, her şeye rağmen)

I wanted to take a house at Burgaz, but we are going after all to Bebek.
Burgaz'da bir ev kiralamak istedim, fakat yine de Bebeğe gidiyoruz.

He can't write a letter. After all, he is a boy of 8.
Mektup yazamaz. Nihayet 8 yaşında bir çocuk.

He is well educated. After all, he was at school ten years.
İyi tahsil görmüş. Ne de olsa on sene okulda bulundu, (idi)